Automated Encapsulation of Legacy Systems

Herbouw van kernsystemen kost veel tijd door externe koppelingen en verouderde technieken. Tijdens deze opdracht ga je aan de slag om veel handwerk bij dit traject te voorkomen. Zorg dat met minimale kennis van de bestaande systemen toch de data ontsloten kan worden met bijvoorbeeld REST, PubSub of gRPC.

Benodigde interesse(s)

 • Low Code
 • Java
 • Domain Specific Language
 • XML-modellen

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding, € 500 + leaseauto of € 600 + woonruimte
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 35% Afstudeeronderzoek
 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren
 • 25% Documentatie

Info Support is vaak betrokken bij de bouw/herbouw van kernsystemen bij klanten. Deze systemen hebben vaak koppelingen met diverse andere systemen en maken daarbij gebruik van verouderde technieken – denk aan positional textfiles, FTP-koppelingen, etc.

Om een nieuw systeem te ontwikkelen en/of de kern te vervangen (een zogenaamde ‘open-hartoperatie’) is het dan ook vaak nodig om:

 • Integratiecomponenten te bouwen
 • Aanpassingen te doen aan de randsystemen

Dit leidt tot veel (onnodige) complexiteit en verhoogt de ontwikkeltijd van het nieuwe systeem.

De opdracht

Bedenk en ontwerp een methode die in staat is om bestaande applicaties op een dusdanige manier te ontsluiten voor nieuwe systemen dat er geen – of zo min mogelijk – handmatig werk aan te pas komt. Bewijs dat jouw applicatie in staat is om op basis van minimale kennis van de bestaande systemen, de data hieruit op een moderne (REST/PubSub/gRPC) methode te ontsluiten en beschikbaar te maken zónder dat daarvoor aanpassingen nodig zijn in het oude systeem.

Meld je aan voor deze opdracht

 • Toegestane bestandstypen: docx, doc, txt, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.
 • Toegestane bestandstypen: docx, doc, txt, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.

Sollicitatieprocedure

 1. 1
 2. Kennismakingsgesprek

  Bespreek (studie) loopbaan, interesses en ambities en introductie Info Support.

 1. 2
 2. Beoordelingen

  Assessment van professionele kennis en persoonlijkheid (capaciteit, competenties en motieven).

 1. 3
 2. Selectie interview

  Professionele kennis en persoonlijkheid verdiepen.

 1. 4
 2. De ondertekening van een contract

  Contractaanbieding en uitnodiging voor tekenmomenten.