De handleiding-generator

Veel gebruikers lopen tegen problemen aan bij het lanceren van een nieuw systeem. Functionaliteiten zijn niet vindbaar, alles werkt anders. Het opstellen van een hulpfunctionaliteit kost echter veel tijd en geld. Tijdens deze opdracht ga onderzoeken of een hulpfunctionaliteit geautomatiseerd kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld aan de hand van userstories.

Benodigde interesse(s)

 • Java/.NET
 • Continuous Delivery
 • Testing
 • Specification by example
 • Automation

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding of € 500 + leaseauto
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren

In het bedrijfsleven worden regelmatig nieuwe systemen opgeleverd om de bedrijfsprocessen vloeiender te laten verlopen. Deze nieuwe systemen brengen een leercurve met zich mee. Werknemers weten vaak niet hoe bepaalde handelingen gedaan moeten worden, of waar bepaalde functionaliteit zich bevindt.

Het zou handig zijn wanneer de gebruiker ondersteund kan worden wanneer hij of zij vastloopt in het gebruik van de applicatie. Omdat het opstellen van een handleiding of een hulpfunctionaliteit veel tijd en resources kost, is het interessant om dit te automatiseren aan de hand van userstories. Welke technieken hiervoor gebruikt kunnen worden, is nog onduidelijk.

De opdracht

Onderzoek of er aan de hand van opgestelde testen en userstories automatisch een handleiding of hulpfunctionaliteit gegenereerd kan worden in een continuous delivery pipeline. Onderzoek daarnaast welke tools hiervoor gebruikt kunnen worden. Bouw tenslotte een Proof of Concept die laat zien hoe de handleiding of hulpfunctionaliteit automatisch gegenereerd wordt.

Meld je aan voor deze opdracht

 • Geaccepteerde bestandstypen: docx, doc, txt, pdf.

Sollicitatieprocedure

1

Kennismakingsgesprek

Bespreek (studie) loopbaan, interesses en ambities en introductie Info Support.

2

Beoordelingen

Beoordeling van professionele kennis en persoonlijkheid (capaciteit, competenties en motieven).

3

Selectie interview

Professionele kennis en persoonlijkheid verdiepen.

4

De ondertekening van een contract

Contractaanbieding en uitnodiging voor tekenmomenten.

Andere afstudeeropdrachten

graduation assignment

Detecting forged documents with neural networks

Detect forged documents using a neural network. That is what this assignment is all about. One of our customers, a large credit provider, now checks all applications manually and is looking for a solu…

graduation assignment

What-if analysis on intent detection models and datasets

Research a method to visualize the impact of changes in the dataset for an intent detection solution impacts the performance of the trained intent detection model, without training the model.

graduation assignment

Protecting computer vision models against tampering when using transfer-learning

Research a method to protect state-of-the-art computer vision models against tampering in transfer-learning scenarios.

graduation assignment

Automatic summary of conference talks based on video and audio content

Research a method to create highlight videos of conference talks based on video and audio content by using a deep learning model.