Met machine learning aanvragen beoordelen

Bedrijven maken winst door producten en diensten te leveren. En zoals dat in economieboeken zo mooi beschreven wordt, is vraag en aanbod bepalend voor het succes. Maar niet alle aanvragen zijn even interessant voor een organisatie. De ene aanvraag levert meer rendement op dan de andere. In deze opdracht werk je met machine learning aan een oplossing om dit beter te kunnen beoordelen.

Neem contact op met

Meer informatie

Door gebruik te maken van bestaande data willen we het inschatten van nieuwe aanvragen eenvoudiger maken. Ook willen we graag weten welk rendement voor verschillende aanvragen te verwachten valt. Tijdens deze afstudeeropdracht bepaal jij door middel van machine learning welke productaanvragen het meest kansrijk zijn.

De opdracht

Tijdens je afstudeeropdracht onderzoek je of je op basis van bestaande data kunt classificeren hoe kansrijk een nieuw ingekomen aanvraag is. Daarnaast bekijk je of je kunt bepalen hoeveel rendement een aanvraag gaat opleveren. Je bouwt een machine learning model en bewijst het geheel met een Proof of Concept.

Benodigde technieken en/of kennis

  • JAVA
  • .NET
  • Data Solutions
  • Big Data & Algoritmes
  • Continuous Delivery
afbeelding Organiseer het!

Organiseer het!

afbeelding Start je carrière

Start je carrière

afbeelding Get Smarter Magazine

Get Smarter Magazine

afbeelding Info Support Open Source

Info Support Open Source