Complexe materie begrijpelijk en praktisch maken. Dat is het verschil dat je als Software Engineer kunt maken. Een mooi voorbeeld is het werk dat Info Supporters hebben gedaan bij Remmicon. Op Agile wijze en van software architectuur tot technische ontwikkeling. Alles op basis van de Microsoft .NET-stack.

“Wetgeving leest nooit als een spannend boek, een Gouden Uil zit er nooit in. En toch is het belangrijk dat we ermee aan de slag gaan, het begrijpbaar maken.” Aan het woord is Jan Buelens, softwaremanager voor Remmicom. “Met Remmicom bouwen we softwarepakketten voor kerndomeinen van lokale besturen: steden, gemeenten en OCMW’s. Wij zorgen ervoor dat ze aan al hun wettelijke verplichtingen en administratieve taken kunnen voldoen met softwareoplossingen op maat van hun bestuur. Bijvoorbeeld het beheer van het lokale bevolkingsbestand, genereren van akten, het verlenen van vergunningen enzovoorts. Het is onze taak om de wetgeving te vertalen in praktische en slimme oplossingen.”

Vereenvoudiging en digitalisering

Zo zet de Vlaamse overheid in op vereenvoudiging en digitalisering binnen het domein ruimtelijke ordening en leefmilieu. Waar in het verleden aparte bouw- en milieuvergunningen moesten worden aangevraagd, worden deze in de toekomst samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Bovendien moeten die vergunningen voortaan digitaal worden aangevraagd via een centraal platform van de overheid; een papieren aanvraag is niet langer welkom. Remmicom vertaalt deze nieuwe regels
in een nieuwe software toepassing die perfect integreert met het digitale platform van de Vlaamse overheid. Info Support ondersteunt Remmicom bij deze nieuwe uitdaging.

Delen van technische kennis

Daar komt bij dat Remmicom de voorbije jaren een enorme groei door heeft gemaakt. “We zijn nog steeds een familiebedrijf,” zegt Jan, “maar om op een kwalitatieve
manier te voldoen aan alle vereisten, hebben we extra hulp nodig. Info Support ondersteunt ons met hun agile manier van werken bij de technische ontwikkeling van de software en de architectuur van het hele project. We konden optimaal profiteren van hun kennis van de laatste ontwikkelingen in de Microsoft .NET-stack.”

“We kozen voor dit project voor hen, niet omdat we er in het verleden al mee hadden samengewerkt, maar de manier waarop ze dat doen,” vertelt Jan. Info Support
doet aan outsourcing, maar doet dit op geheel eigen wijze: “Ze ‘leveren’ niet gewoon mensen, ze zorgen voor medewerkers. Ze leiden hun mensen heel goed op, zodat
het stuk voor stuk specialisten worden in hun vakgebied, en ze worden van nabij opgevolgd. Van die opleiding en opvolging genieten ook onze eigen medewerkers mee. Zo helpen ze ons om starters, schoolverlaters, zo snel en zo goed mogelijk in te werken in onze projecten. Ze delen graag hun technische kennis.”

“Bij Info Support draait alles rond het technische aspect en de impact van technologie voor de eindklant. Kwalitatieve innovatie is voor hun mensen misschien wel de
belangrijkste drijfveer. Bij Remmicom komt de continuïteit van onze klanten op de eerste plaats. Hierdoor vertrouwen we op proven technology. Soms moeten we eens op de rem gaan staan, maar het betekent wel dat we dankzij die bijzondere tegenstelling toch steeds vooruit kijken. Zo bekomen we een gebalanceerd evenwicht waar zowel wij als onze klanten voordeel bij hebben.”

Continuïteit is gewaarborgd

“Bovendien gebeurt alles steeds in nauw overleg,” zegt Jan. “Eens per maand vindt er een overleg plaats waarin we de ontwikkelingen overlopen. Info Support geeft daar
regelmatig de nieuwe stappen aan die zij willen nemen. Ze spelen nooit soloslim en vragen steeds onze kijk. Het helpt daarnaast ook dat Info Support er alles aan doet om bij de overgang tussen teams ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers volledig ingewerkt worden in het project. We worden nooit aan ons lot overgelaten,” stelt
Jan. “Als we nadien nog vragen hebben over het werk van iemand die inmiddels op een nieuw project werkt, hoeft dat geen probleem te zijn: die persoon komt dan nog een dag meedraaien bij ons om het probleem te verhelpen. Dit zorgt voor een goede continuïteit.”

Specialisten in hun veld

Info Support draagt enkele kernwaarden hoog in het vaandel: vakmanschap, passie, integriteit en soliditeit. Kwamen die duidelijk terug in het project? Jan meent van wel: “Op vlak van vakmanschap valt er niets op af te dingen, het zijn stuk voor stuk specialisten in hun veld. Ze werken op een open en transparante manier en ze delen graag hun kennis met iedereen die wil bijleren. Ze denken mee met ons en leveren teams op maat van onze noden.

Andere projecten

Alfam

Op basis van .NET-technologie is het kredietproces van ALFAM (dochter van ABN AMRO) geïnnoveerd. Door het gebruik van een open API kunnen distributiepartners van deze Nederlandse kredietverstrekker het proces van kredietaanvragen volledig in hun eigen systemen integreren. Een van de teams van Info S…
Meer over dit project

BeFrank

Een modern pensioen betekent voor de klant en deelnemer een zo eenvoudig mogelijk proces. Hiertoe is door een van onze agile teams, in samenwerking met BeFrank, een nieuw IT-systeem opgeleverd: een applicatielandschap bestaande uit een backoffice, een deelnemers- en een werkgeversportaal. Hier lees …
Meer over dit project