Afstudeeropdracht: Een robuuste datamigratie-strategie voor grootschalige cloudplatforms

De risico’s van de cloud. Veel bedrijven willen wel over, maar er zijn veel bezwaren die door cloudaanbieders niet kunnen worden weggenomen. Tijdens deze opdracht ga jij een gedetailleerde exitstrategie opstellen en toetsen waarmee klanten bij grote problemen moeiteloos kunnen migreren naar een ander cloudplatform.   

Solliciteer direct

Benodigde interesse(s)

 • cloudplatforms
 • Microsoft Azure
 • Amazon AWS
 • Google Cloud Platform
 • CI/CD, Architectuur
 • Big Data
 • Security/Privacy automatisering

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding, € 500 + leaseauto of € 600 + woonruimte
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 35% Afstudeeronderzoek
 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren
 • 25% Documentatie

De afgelopen tijd zien we dat veel bedrijven met hun data de overstap maken van servers die bij hun op locatie staan, naar grootschalige dataplatforms in de cloud. De resources in de cloud worden namelijk iedere dag goedkoper en robuuster, en de aanbieders van deze cloud resources garanderen hoge throughput, state-of-the-art beveiliging, extreem lage latency en een beschikbaarheid van meer dan 99,999 procent.

Maar hoewel bedrijven staan te popelen om gebruik te maken van alle voordelen die cloudplatforms bieden, zijn ze ook terughoudend. Wat nou als klimaatverandering ervoor zorgt dat een heel datacentrum onder water komt te liggen, of als terroristen een datacentrum gijzelen waardoor je niet meer bij je kritieke data kan? Deze en vele andere scenario’s worden besproken in vergaderzalen over de hele wereld.

Microsoft, Amazon en Google, de huidige drie grootste aanbieders van cloud resources in de westerse wereld, garanderen dat, wanneer daarvoor betaald wordt, de data en resources onmiddellijk overgezet worden naar een andere regio die niet beïnvloed wordt door een hypothetische ramp of een tijdelijk incident. Maar wat nou als een enorm datalek ervoor zorgt dat het vertrouwen van een bedrijf in een cloudaanbieder een deuk krijgt? Of dat de wetgeving in de Verenigde Staten zo drastisch verandert dat het niet langer een optie is om de resources van een in de VS gevestigd bedrijf te gebruiken? En wat nou als de cloudaanbieder failliet gaat en niet langer in staat is om de diensten te leveren waar voor betaald wordt door een bedrijf?

Deze bezwaren worden niet weggenomen door de beloften van een cloudaanbieder, en in deze en vele andere scenario’s is de enige mogelijke optie om het gehele dataplatform, zowel de architectuur als de data die erop opgeslagen is, zo snel mogelijk te migreren naar een andere cloudaanbieder. Deze overstap wordt natuurlijk niet actief gepromoot door de cloudaanbieders en is daardoor vrijwel niet gedocumenteerd, maar het aanwezig zijn van een exitstrategie is een absolute must voor veel bedrijven voordat ze de stap naar de cloud durven te zetten.

Zo’n gedetailleerde exitstrategie beschrijft de acties die nodig zijn om te migreren naar een ander cloudplatform van een andere aanbieder zonder downtime en zonder verlies van data in het geval van dit beangstigende scenario. Jij gaat met dit urgente probleem aan de slag en zal met je oplossing zowel Info Support als haar klanten actief kunnen adviseren over het beste plan van aanpak wanneer een snelle cloudmigratie met spoed nodig is!

De opdracht

Stel een gedetailleerde, concrete en bewezen exitstrategie op om hiermee bedrijven het vertrouwen te geven dat hun data te allen tijde veilig is, zodat ze nog meer gemotiveerd worden om de sprong naar cloud-gebaseerde data opslag en verwerking te maken. Je zal je gaan storten op het onderzoeken van alle mogelijkheden van de verschillende cloudplatforms en aan de hand hiervan een concreet stappenplan maken.  

Je zal je bevindingen ook daadwerkelijk uit gaan voeren. Je gaat actief deelnemen aan het migreren van bepaalde resources om de aannames die je gemaakt hebt in je plan van aanpak te toetsen. Je zal outside the box moeten denken om zo de verschillende migratiescenario’s van Azure naar een andere cloudaanbieder te documenteren, maar je zal ook met een zo concreet mogelijke oplossing moeten komen om in het geval van een acute datamigratie zo min mogelijk aan het toeval over te hoeven laten.

Met dit project ga je een significante bijdrage leveren aan het oplossen van een concreet en echt probleem. Je oplossing zal direct impact hebben op veel van de Data & AI projecten die nu en in de nabije toekomst worden ontwikkeld door Info Support.

Door deze opdracht zal je veel praktische ervaring opdoen met de grootschalige cloudomgevingen die worden gebruikt door alle grote bedrijven in de wereld. Je zal bezig gaan met het automatiseren van zoveel mogelijk stappen van deze migratie zodat wanneer de nood aan de man is de daadwerkelijke stappen die uitgevoerd moeten worden snel zijn en zo min mogelijk handmatig werk vereisen. Een oplossing voor dit probleem is met spoed nodig en jij zal met je afstudeerstage aan het voorfront staan van deze gewilde oplossing!

Procedures

 1. 1
 2. Kennismakingsgesprek

  Bespreek (studie) loopbaan, interesses en ambities en introductie Info Support.

 1. 2
 2. Beoordelingen

  Assessment van professionele kennis en persoonlijkheid (capaciteit, competenties en motieven).

 1. 3
 2. Selectie interview

  Professionele kennis en persoonlijkheid verdiepen.

 1. 4
 2. De ondertekening van een contract

  Contractaanbieding en uitnodiging voor tekenmomenten.