Door een duidelijke front-end Guidance te maken kan het design- en ontwikkelproces worden versneld en meer gestroomlijnd. Welke keuzes zijn belangrijk en welke best practices/patronen zijn handig om in te zetten?

Benodigde interesse(s)

 • Moderne front-end technieken
 • .NET/Java

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding, € 500 + leaseauto of € 600 + woonruimte
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 35% Afstudeeronderzoek
 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren
 • 25% Documentatie

Om informatie op te halen hoe er gewerkt wordt, onderzoek je hoe Info Support teams moderne front-end applicaties ontwikkelen. Ga langs bij projectteams en haal informatie op over hoe zij hun front-end hebben ingericht en opgezet en waar ze de benodigde informatie/documentatie vandaan hebben gehaald. Hebben de teams wensen op het gebied van front-end kennisdeling? Welke best practices zijn er en hoe worden die door de teams gebruikt? Hoe wordt de keuze voor front-end technologie gemaakt en welke impact heeft dit op het project?

De uitkomst van dit onderzoek gaat een eerste opzet zijn voor de Guidance op het gebied van front-end technologie.

De opdracht

Vervolgens ga je jouw technische skills laten zien en aantonen dat de opgedane kennis ook in de praktijk inzetbaar is. Hiervoor ga je een Proof of Concept applicatie maken.

Samen met je opdrachtgever mag je beslissen wat deze applicatie inhoudt. Gaat deze applicatie bijvoorbeeld via een visuele flow laten zien hoe collega’s een moderne front-end applicatie opzetten?

Uitgangspunten c.q. randvoorwaarden

 • Opgedane ervaringen moeten binnen verschillende frameworks en contexten toepasbaar zijn
 • Er moet rekening worden gehouden met het intellectuele eigendom van de klant en de afspraken daarover. We mogen naar alle waarschijnlijkheid niet alles wat we voor de klant realiseren delen met de eigen organisatie