Automatisch sequence diagrammen genereren die de functionaliteit van een product weergeven door feature files te analyseren. Daar gaat het in deze opdracht om. Om hiermee te voorkomen dat dit handmatig moet, wat erg tijdrovend en foutgevoelig is.

Benodigde interesse(s)

 • Specflow
 • Gherkin
 • Augurk
 • Documentatie
 • Sequence diagrammen
 • .Net Core
 • Behavior Driven Development

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding, € 500 + leaseauto of € 600 + woonruimte
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 35% Afstudeeronderzoek
 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren
 • 25% Documentatie

Behavior Driven Development (BDD) wordt vaak toegepast tijdens het ontwikkelen van software. Door middel van Gherkin-Syntax (Given/When/Then) kan een use case duidelijk worden omschreven en getest.

Aangezien een feature op applicatieniveau meerdere van deze use cases bevat en het handmatig creëren van sequence diagrammen tijdsintensief en vervelend werk is, dat daarnaast foutgevoelig is en een handeling die vaak herhaald moet worden, zou het automatisch genereren van sequence diagrammen aan de hand van deze use cases goede documentatie zijn van wat een applicatie voor functionaliteit biedt. Zo kunnen developers die starten bij een project direct zien hoe een applicatie werkt.

De opdracht

Onderzoek hoe door middel van het analyseren van feature files, automatisch sequence diagrammen gegenereerd kunnen worden die de functionaliteit van een product weergeven en werk dit uit in een PoC.

Augurk, een open-source product, heeft hiervoor al een basisopzet gemaakt die afhankelijkheden inzichtelijk maakt. Daarnaast heeft een vorige afstudeerder al een PoC gemaakt over het weergeven van sequence diagrammen op basis van code analyse d.m.v. Roslyn. Na de uitwerking van deze opdracht kunnen deze twee eventueel gecombineerd worden tot een volwaardig product.