Automatically measure team/organization effectiveness

Geautomatiseerd de effectiviteit van een DevOps team meten. Dat is de uitdaging van deze opdracht. Gecombineerd met het op een eenduidige en begrijpelijke manier presenteren van de resultaten. Om zo (gedeeltelijk) geautomatiseerd de development cyclus in kaart te brengen en de DevOps teams te ontzorgen.

Benodigde interesse(s)

 • Data/AI
 • Java
 • .NET
 • DevOps

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding of € 500 + leaseauto
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren

Binnen Info Support wordt veel gebruik gemaakt van DevOps voor het ontwikkelen en onderhouden van software. Een van de doelen van DevOps is om een kortere development cyclus te hebben. Er bestaan technieken om te meten wat de lengte van een cyclus is, maar geen manier om dit geautomatiseerd te bepalen. Een beter inzicht in de lengte van een cyclus helpt bij het bepalen wat een team effectief maakt. Een effectiever team is zowel voor Info Support als de klant van belang om de kwaliteit van het product te waarborgen.

Info Support wil kunnen bewijzen dat een team effectief is. Dat wordt nu nog vooral handmatig gemeten, als het al gemeten wordt. Het uitvoeren van metingen kost tijd en wordt daarom niet of onregelmatig gedaan. De verwachting is dat een gedeelte van de metingen geautomatiseerd kan worden, maar het is onduidelijk of dit voor alle metingen geldt. Daarnaast is er geen eenduidige en begrijpelijke manier in het presenteren van het resultaat van de metingen, wat ervoor zorgt dat er geen vervolgstappen genomen worden.

De opdracht

Onderzoek op welke manier de effectiviteit van een team gemeten kan worden en hoe de metingen het best geautomatiseerd kunnen worden. Onderzoek en ontwikkel een manier om de resultaten eenduidig en begrijpbaar te maken voor zowel het getoetste team als voor Info Support als geheel.

Je zult voor de opdracht toegang krijgen tot een ontwikkel omgeving binnen Info Support. Bewijs op je eigen ontwikkelomgeving via een Proof of Concept de resultaten van jouw onderzoek.

Meld je aan voor deze opdracht

 • Geaccepteerde bestandstypen: docx, doc, txt, pdf.

Sollicitatieprocedure

1

Kennismakingsgesprek

Bespreek (studie) loopbaan, interesses en ambities en introductie Info Support.

2

Beoordelingen

Beoordeling van professionele kennis en persoonlijkheid (capaciteit, competenties en motieven).

3

Selectie interview

Professionele kennis en persoonlijkheid verdiepen.

4

De ondertekening van een contract

Contractaanbieding en uitnodiging voor tekenmomenten.

Andere afstudeeropdrachten

graduation assignment

Detecting forged documents with neural networks

Detect forged documents using a neural network. That is what this assignment is all about. One of our customers, a large credit provider, now checks all applications manually and is looking for a solu…

graduation assignment

What-if analysis on intent detection models and datasets

Research a method to visualize the impact of changes in the dataset for an intent detection solution impacts the performance of the trained intent detection model, without training the model.

graduation assignment

Protecting computer vision models against tampering when using transfer-learning

Research a method to protect state-of-the-art computer vision models against tampering in transfer-learning scenarios.

graduation assignment

Automatic summary of conference talks based on video and audio content

Research a method to create highlight videos of conference talks based on video and audio content by using a deep learning model.