Stappen maken!

Bij Info Support zijn we ons ervan bewust dat al onze bedrijfsactiviteiten een direct effect hebben op onze omgeving. Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering vinden wij dan ook erg belangrijk. Niet alleen met het oog op het milieu, maar ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. En daarin maken we mooie stappen!

“We doen veel meer aan MVO dan je op voorhand zou vermoeden!”
Lammert Vinke, werkgroep MVO

Klimaat

Ook dit jaar heeft ons hoofdkantoor weer het Groencertificaat toegekend gekregen. Dit certificaat is het bewijs dat het volledige elektriciteitsverbruik voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik CO2 neutraal.

Info Support heeft bij de keuze van zijn datacenters de punten milieubewustzijn en energiezuinigheid zwaar laten meewegen. De activiteiten van de gekozen partijen zijn volledig CO2-neutraal dankzij aanzienlijke energiebesparingen, het gebruik van groene energie zoals waterkracht en investeringen in wereldwijde groene projecten.

Verder investeren wij in:

  • CO2 uitstoot verminderen met o.a. het verduurzamen van de Leaseregeling
  • Energieverbuik verminderen en verduurzamen
  • Afval reduceren en milieuvriendelijk verwerken
  • IT-oplossingen die bijdragen aan een beter milieu

Mensen

Fysieke, sociale en mentale gezondheid, dat vinden wij belangrijk voor onze medewerkers. Daar investeren wij graag in. Ons FIT forward programma is daar een mooi voorbeeld van.

We zijn een stabiele organisatie die in een competitieve markt altijd zwarte cijfers heeft gedraaid. We gaan voor een langetermijnrelatie met onze mensen. En daarvoor is een goede werk-privé balans en een veilige werkomgeving de basis.

Social Return

De kwaliteit van uw IT-projecten staat of valt met de mensen die ze moeten uitvoeren. Daarom investeert Info Support continu in kennis. Technische kennis, maar zeker ook praktijkkennis. Logisch, want techniek is nooit een doel op zich. Investeren in nieuwe kennis en technologieën vinden wij cruciaal. En daar kunnen we wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen.

De initiatieven waar wij bij betrokken zijn:

  • Littil: Basisschoolleerlingen enthousiast maken voor het IT vak via leermodules.
  • Digital Days: middelbare scholieren kennis laten maken met IT.
  • Stichting Handen ineen voor Gambia: hier bouwen we mee aan het opleidingscentrum.
  • Open Source initiatieven: wij geloven in de kracht van open source en steunen initiatieven als Stryker en Apache Maven.

Projecten met maatschappelijke impact

Als software architect meebouwen aan de voedselvoorziening van de toekomst. PlantLab teelt planten onder kunstlicht in grote fabriekshallen, onder meer sla en basilicum. Indoor vertical farming wordt dit genoemd. Het bedrijf wil groeien en een steeds belangrijkere rol spelen in de wereldwijde voedselvoorziening. Info Support bouwde samen met PlantLab een applicatie om onder meer het productieproces overzichtelijker te maken.