Virtuele assistent in de zorg

Onderzoek doen naar en het bouwen van een virtuele assistent die mensen met bijvoorbeeld Alzheimer begrijpt en helpt. Daar draait deze opdracht om. Zodat zorgmedewerkers worden ontlast, maar vooral de patiënten worden gesteund en geholpen.

Benodigde interesse(s)

 • Internet of Things
 • Virtual Assistants
 • Spraakherkenning
 • AI
 • Machine Learning
 • de Zorg

Wat krijg je

 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding, € 500 + leaseauto of € 600 + woonruimte
 • Professionele begeleiding
 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

 • 35% Afstudeeronderzoek
 • 40% Analyseren, ontwerpen, realiseren
 • 25% Documentatie

Door bezuinigingen in de zorg krijgen zorgmedewerkers het steeds drukker. Om het werk van deze zorgmedewerkers te ontlasten kunnen softwaretoepassingen gemaakt worden. Echter zijn veel patiënten of bijvoorbeeld ouderen niet in staat om met een computer/tablet/telefoon om te gaan. Hieruit is de vraag ontstaan of het mogelijk is om met een virtuele assistent, door gebruik te maken van natural language processing, een interface te bieden voor deze doelgroep.

Door gebruik te maken van spraak is er een lage drempel voor mensen om er gebruik van te maken, dit is namelijk iets wat ze heel hun leven al doen. Een voorbeeld hiervan is mensen met Alzheimer te ondersteunen door ze vragen te laten stellen aan een virtuele assistent en hier via audio feedback op te krijgen. Voor mensen met Alzheimer is het vaak namelijk niet mogelijk om nog te leren hoe je om moet gaan met een tablet met daarop een applicatie.

Veel tools ondersteunen beperkt de Nederlandse taal en/of hebben een beperkte koppeling met eigen software. Info Support wil kennis opdoen met betrekking tot het interpreteren van spraak/tekst en het hiermee laten uitvoeren van acties in software. Hierbij ga je vooral onderzoek doen naar de koppeling tussen het herkennen van spraak en het vervolgens aanroepen van de juiste acties.

Belangrijk is het herkennen van wat de gebruiker bedoelt in plaats van wat de gebruiker zegt. Aan jou de taak om te kijken of het mogelijk is om zelf een virtuele assistent te maken, die ook Nederlands kan verstaan, en die vervolgens software aan kan roepen die de juiste actie uitvoert.

De opdracht

Je gaat de mogelijkheden verkennen voor het maken van een eigen virtuele assistent zodat er meer vrijheid is voor taalondersteuning en externe koppelingen. Je doet onderzoek naar verschillende tools zoals LUIS of Dialogflow voor het begrijpen van de gebruiker om dit vervolgens aan een softwaretoepassing te koppelen in het kader van de zorg. Een Proof of Concept met een mogelijke oplossing kan bijvoorbeeld getest worden bij mensen met ziekte of ouderen.

Meld je aan voor deze opdracht

 • Geaccepteerde bestandstypen: docx, doc, txt, pdf.
 • Geaccepteerde bestandstypen: docx, doc, txt, pdf.

Sollicitatieprocedure

 1. 1
 2. Kennismakingsgesprek

  Bespreek (studie) loopbaan, interesses en ambities en introductie Info Support.

 1. 2
 2. Beoordelingen

  Assessment van professionele kennis en persoonlijkheid (capaciteit, competenties en motieven).

 1. 3
 2. Selectie interview

  Professionele kennis en persoonlijkheid verdiepen.

 1. 4
 2. De ondertekening van een contract

  Contractaanbieding en uitnodiging voor tekenmomenten.