Staf en Management

Werken in de IT-consultancy betekent niet dat er alleen voor IT’ers werk is. Naast hen zijn er een aantal vakdisciplines die mede zorgdragen dat ons bedrijf floreert. Ondersteunende werkzaamheden zijn van groot belang; zonder ondersteuning is er geen dienstverlening.

Neem contact op met

Binnen Info Support vind je de volgende stafafdelingen:

Sales Support & Marketing
Het doel van de afdeling Sales Support & Marketing is het versterken van de commerciële slagkracht van Info Support.
Dit doet de afdeling door het salesproces binnen Info Support BV zodanig te ondersteunen dat directie en management sturing kunnen geven aan het proces om de salesdoelstellingen te kunnen behalen of waar nodig vroegtijdig bij te kunnen stellen.

Financiële Zaken
De afdeling Financiële Zaken is verantwoordelijk voor de financiële administratie en managementrapportage van onze drie bedrijven in Nederland en België met een totale omzet van ruim € 54 miljoen.

Office
De afdeling Office is verantwoordelijk voor de receptie, catering, schoonmaak en het facilitair management. Ook verzorgen zij personeelsfestiviteiten waaronder ons jaarlijkse Info Support feest.

Human Resources
Het Human Resources beleid is een van de speerpunten van het bedrijfsbeleid van Info Support. Sinds de oprichting in 1986 zijn we ons ervan bewust dat medewerkers het verschil bepalen in de kwaliteit van onze dienstverlening. De HR-afdeling ondersteunt Info Support BV (Nederland), Info Support NV (België) en Global Services (België) met de uitvoering van het HR-beleid.

ICT Services
De afdeling ICT Services stelt de medewerkers van Info Support in staat om hun werk inhouse of bij klanten optimaal te kunnen (laten) uitvoeren.
Zij beheren onder andere honderden virtuele machines waaronder een groot aantal ontwikkelomgevingen voor alle bedrijfspanden en datacenters van Info Support in zowel Nederland als België.

Bekijk de vacatures en zie hoe jij deze ondersteuning samen met ons kunt bieden.

afbeelding Organiseer het!

Organiseer het!

afbeelding Start je carrière

Start je carrière

afbeelding Get Smarter Magazine

Get Smarter Magazine

afbeelding Info Support Open Source

Info Support Open Source