Aan het woord: Richard

“Ik leerde Info Support kennen bij de .NET-minor, die ik in Utrecht volgde. De leraar daar was zó enthousiast over zijn vak dat ik niet anders kon dan meegaan in dat enthousiasme. Mede daarom wilde ik bij Info Support afstuderen. Ik bedacht mijn afstudeeropdracht zelf: ik wilde een .NET-versie van de applicatie Stryker ontwikkelen. Stryker is een tool van Info Support waarmee je de kwaliteit van unit tests kunt meten. Ik vond dat het ontbreken van een .NET-versie een gemis was voor het ecosysteem voor ontwikkelaars en wilde daar zelf verandering in brengen.

Door kritische vragen te stellen realiseer je de meeste impact bij de klant

Ik heb na mijn afstuderen wel bij andere bedrijven gesolliciteerd, maar bij Info Support kreeg ik de kans om eens per twee weken een dag betaald aan Stryker .NET verder te werken. Ik lever zo niet alleen een bijdrage aan de opensourcecommunity, maar ontmoet ook regelmatig andere Info Supporters die zich met opensource bezighouden en waar ik veel van leer. Ondertussen sta ik er niet meer alleen voor en helpen veel mensen mee aan Stryker .NET. Ik merk ook dat developers de tool waarderen: de tool heeft tienduizenden downloads per maand.

Ik heb inmiddels voor verschillende klanten gewerkt, van Vereniging Eigen Huis tot BKR, waar ik veel heb kunnen leren. En nu zit ik bij het toffe en grote Elekta als developer consultant en scrum master. Ik vind het leuk om met de klant in gesprek te gaan over hoe we het product zo goed mogelijk kunnen maken. Daarbij hoeven we als Info Supporter niet alleen maar ‘ja en amen’ te zeggen: het is onze taak om kritische vragen stellen en niet altijd de makkelijkste weg te bewandelen. Dat houd je wel scherp. Bovendien realiseer je zo de meeste impact bij de klant.”