Aan het woord: Sander

“Ik ben in 2003 in dienst gekomen. Ik studeerde Informatica en wilde graag mijn theoretische kennis praktisch inzetten. Ik was mij aan het oriënteren op een afstudeeropdracht en zag tijdens een Microsoft evenement één van de docenten van Info Support presenteren. Die presentatie stak er met kop en schouders bovenuit, daar wilde ik afstuderen! Dat lukte en ik heb een afstudeeronderzoek gedaan naar een business rule engine voor de Info Support Endeavour ontwikkelstraat. Het grappige is dat ik sindsdien nog geregeld adviesopdrachten bij de klant heb gedaan met mijn toenmalige afstudeerbegeleider.

Ik ben als Developer begonnen binnen Info Support. Tijdens mijn studie had ik een bedrijfje in het bouwen van websites, dat heeft mij zeker geholpen om de stap van theorie naar de praktijk makkelijker te maken. Want juist de toepassing is binnen Info Support erg belangrijk. Ik heb wel bewust voor het ontwikkel pad richting Architect gekozen. Met name omdat ik het interessant vind om mee te kijken naar de strategische richting van de klant. En je impact is groter, want je maakt beslissingen die richting geven aan meerdere projecten.”

“In mijn conference talks probeer ik klantscenario’s altijd te combineren met de nieuwste aankondigingen op het gebied van Microsoft technologie.”
Sander, Principal Architect

“Programmeren en code schrijven heeft wel altijd mijn interesse gehouden. In mijn huidige rol is dat minder op de projecten, maar ik neem het nog steeds mee in mijn conference talks. Daar probeer ik klantscenario’s te combineren met de nieuwste aankondigingen op het gebied van Microsoft technologie. The Latest Greatest. Dat kan prima op een congres, waar we op projecten toch vaak kiezen voor de oplossing die zich al bewezen heeft.

Mijn liefde voor Microsoft Azure heeft uiteindelijk geleid tot mijn benoeming tot Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Daar hebben we aanvankelijk niet actief op gestuurd. Als één van de trekkers van de Microsoft community was ik betrokken bij het organiseren van meet-ups, schrijven van blogs, maken van video’s en spreken op conferenties. Puur uit liefhebberij. Toen we besloten om een balletje op te gooien bij Microsoft, gingen we ineens van 0 naar 4 MVP’s binnen Info Support. Er is geen standaard pad hoe je het wordt en het moet echt een bijdrage uit persoonlijke motivatie zijn. Blijkbaar deden we toch iets goed in de ogen van Microsoft.”

“De organisatie gelooft in de toegevoegde waarde en geeft ons de ruimte om onze kennis internationaal te delen.”
Sander, Principal Architect

“Wat ik bijzonder vind aan Info Support is dat ze ons echt de ruimte geven om met de Microsoft Community aan de slag te gaan. Er hangt geen harde doelstelling onder, maar we hebben voor onszelf wel drie doelen bepaald. We werken samen in de community om richting klanten en de units de beste Microsoft partner te zijn, we willen collega’s boeien en binden door met de community leuke dingen te doen en het merk Info Support extern uitdragen op conferenties. De waarde die dit oplevert is met name indirect en moeilijk in harde cijfers uit te drukken. Maar de organisatie gelooft in de toegevoegde waarde en geeft ons de ruimte om onze kennis internationaal te delen. En dat is zeker geen vanzelfsprekendheid in de markt kan ik vertellen.”

“Eén van de projecten die mij het meest is bijgebleven is Fenix bij Fudura . Daar hebben we een nieuw systeem gebouwd dat alle gecollecteerde meetdata vastlegt, valideert, corrigeert en naar andere marktpartijen in de energiesector distribueert. Er kwamen veel dingen samen in dit project. Allereerst de mix tussen digitale data en fysieke meters. Maar ook de hoeveelheid data; zo’n 40 miljoen metingen per dag. En een leuk projectteam, zowel aan onze zijde als aan klantzijde. Als laatste was de contractvorm bijzonder, want we werkten met een resultaat gedreven deadline. Van de opdrachtgever kregen we de ruimte en we werden echt gezien als specialist. Wij hadden regie en konden daardoor onze mensen flexibel inzetten. Dat vertrouwen pakte goed uit op dit project.

De komende periode wil ik mij meer focussen op strategische adviestrajecten. Dus niet de standaard IT-projecten, maar vraagstukken waarin nog meer de uitdagingen en risico’s aan bod komen. En hoe we met IT-oplossingen kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een organisatie. Dat vraagt om een bredere scope, waar ook de communicatie tussen IT en de business en ook security een onderdeel van is. Een mooie mix tussen de harde organisatiekant en organisatiecultuur. En weer een mooie nieuwe uitdaging waar ik mij in kan vastbijten!”